Przepompownie ścieków

Przydomowa przepompownia ścieków wyposażona jest w studzienkę wytwarzaną z polietylenu PEHD metodą obrotową. Posiada ona budowę monolityczną oraz usztywnienia pierścieniowe, które spełniają podwójną rolę – wzmacniają studzienkę i stanowią naturalne zakotwiczenie w przypadku wystąpienia wód gruntowych. Przepompownia ścieków została tak skonstruowana, aby dno studzienki w kształcie ściętego stożka przeciwdziałało odkładaniu się ścieków i zagniwaniu. Grubość ścianki wynosi ≅ 8mm lub 10mm. Górna część studzienki została tak ukształtowana, aby można było zamocować właz żeliwny A15 fi=600mm lub pokrywę z polietylenu.

Aktualnie studzienki są produkowane w trzech wielkościach fi=800×1800, 2150mm oraz fi=1000x2150mm i posiadają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9102/2013.

Firma Conplast, będąc producentem studzienek przepompowni ścieków, oferuję również gotowe kompletne zestawy przepompowni. Rodzaj ich rozwiązania zależy od indywidualnej potrzeby naszych klientów i doboru odpowiednich podzespołów dostępnych na rynku.

Wykonany na bazie produkowanych studzienek przepompownie według potrzeb.


Pompa zawieszona na belce i zawiesiu hakowym
Zawiesie hakowe
Pompa stojąca na dnie przepompowni

Szanowny Kliencie. Aby móc Tobie pomóc w konfiguracji odpowiedniej dla Ciebie przydomowej przepompowni, potrzebne są nam podstawowe niezbędne dane:

 1. Czy przepompownia ma tłoczyć ścieki do kanalizacji tłoczonej (ciśnieniowej), czy grawitacyjnej (samospławnej)?
 2. Jaka jest wymagana wysokość podnoszenia ścieków?
 3. Na jaką odległość przepompownia ma tłoczyć ścieki?
 4. Jaka jest wysokość (H-n) od poziomu gruntu do spodu rury napływowej z uwzględnieniem spadku?
 5. Jaka jest średnica rury napływowej ścieków (Fi-n)?
 6. Jaka jest wymagana wydajność przepompowni?
 7. Czy pompa ma być zasilana prądem jednofazowym czy trójfazowym?
 8. Czy pompa ma być z rozdrabniaczem czy tzm. wolnym przepływem?

Alarm wysokiego stanu ścieków w przydomowej pompowni jest prostym i funkcjonalnym urządzeniem informującym użytkownika o awarii pompowni. Alarm generuje sygnał dźwiękowy i świetlny. Załącza się gdy poziom ścieków w pompowni przekroczy wyznaczony poziom krytyczny. Przełącznikiem umieszczonym na panelu alarmu można wyłączyć donośny sygnał dźwiękowy alarmu. Alarm świetlny sygnalizuje awarię pompowni nadal. Po usunięciu awarii w przepompowni należy pamiętać aby ponownie załączyć sygnał dźwiękowy ustawiając przełącznik na pozycję ON. Prezentowany alarm polecamy do każdej oferowanej przez nas przydomowej pompowni ścieków.Przykładowe rozwiązania studzienek przepompowni:

Pompownia domowa INWAP PD PE 0,8/2,2-S-ORKA

 1. Pokrywa
 2. Zbiornik PEHD
 3. Zawór odcinający
 4. Sterownik SCE-1 ciśnieniowy
 5. Przewód tłoczny PE
 6. Zawór ZK 5/4″ zwrotno-kulowy
 7. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem ORKA 5/4″
 8. Hydrosonda INWAP lub Pływaki
 9. Rurociąg napływowy PVC
 10. Sznurek do pompy
 11. Przejście przewodów elektrycznych Peszel DN50
 12. Szybkozłącze elektryczne IP67

Pompownia domowa INWAP PD PE 0,8/2,2-Z-ORKA

 1. Pokrywa
 2. Zbiornik PEHD
 3. Sterownik SCE-1 ciśnieniowy
 4. Zawór odcinający
 5. Prowadnica
 6. Uchwyt do wyciągania
 7. Zawór ZK 5/4″ zwrotno-kulowy
 8. Przewód tłoczny PE
 9. Złącze hakowe ZHZ
 10. Belka
 11. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem ORKA 5/4″
 12. Hydrosonda INWAP lub Pływaki
 13. Rurociąg napływowy PVC
 14. Przejście przewodów elektrycznych Peszel DN50
 15. Szybkozłącze elektryczne IP67

Pompownia domowa INWAP PD PE 0,8/2,2-Z-ORKA

 1. Pokrywa
 2. Zbiornik PEHD
 3. Sterownik SCE-1 ciśnieniowy
 4. Klucz zaworu odcinającego
 5. Prowadnica
 6. Uchwyt do wyciągania
 7. Zawór ZK 5/4″ zwrotno-kulowy
 8. Zawór odcinający
 9. Przewód tłoczny PE
 10. Złącze hakowe ZHZ
 11. Belka
 12. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem ORKA 5/4″
 13. Hydrosonda INWAP lub Pływaki
 14. Rurociąg napływowy PVC
 15. Przejście przewodów elektrycznych Peszel DN50
 16. Szybkozłącze elektryczne IP67

Budowa i charakterystyka hydrauliczna pompy ORKA 5/4″

 1. Tarcza rozdrabniacza
 2. Wirnik rozdrabniacza
 3. Nóż rozdrabniacza
 4. Stojak
 5. Gniazdo statora
 6. Stator
 7. Rotor
 8. Uszczelnienie mechaniczne
 9. Wał silnika
 10. Silnik elektryczny
 11. Przewód elektryczny

Przepompownia ścieków na bazie studzienki Ø 800×1800 mm

EnglishPolish